Żargon hakerów

Polecam stronę z ankietami telefonicznymi

Wszelkie grupy funkcjonujące w społeczeństwie operują pewnym żargonem.

Jest to naturalne i jak najbardziej umotywowane zjawisko społeczne, które pozwala podkreślić odrębność grupy od pozostałej części społeczeństwa, a także zwiększa poczucie przynależności poszczególnych członków do danej zbiorowości.

Nie inaczej sytuacja ma się w środowisku hakerów, którzy także operują specyficznym językiem, który można określić jako żargon.

W przypadku polskich hakerów, slang tej grupy opiera się na połączeniu języka polskiego z językiem angielskim, a także na wielu zapożyczeniach terminów z języka technicznego.

Żargon hakerów jest niezbędnym elementem tej zbiorowości, ponieważ w znacznym stopniu ułatwia komunikację między jej członkami.

Wpływ na rozwój hakerskiego slangu ma również fakt, że w języku polskim wciąż brak terminów na procesy czy czynności, których podejmują się biegli w dziedzinie informatyki hakerzy.

Nie ulega wątpliwości, ze żargon jest bardzo ważnym elementem hakerskiej społeczności, który wyróżnia ją spośród innych, a także w znacznym stopniu czyni hermetyczną i niedostępną dla osób spoza świata informatyki.

https://academy.asseco.pl/

chmura microsoft
Posted in: IT