Kategoria: Przemysł

Category:

Definicja systemu produkcji

Mówiąc o systemie mamy na myśli zbiór elementów, które powiązane są ze sobą w taki sposób, że stanowią całość zdolną do funkcjonowania w określony, pożądany przez nas sposób. Podobnie jest

Posted On :