Naczelna wartość w środowisku hakerów

salesforce system scm

Każda grupa egzystująca w społeczeństwie charakteryzuje się pewnymi cechami, które sprawiają, że staje się ona odrębna od reszty społeczeństwa i może być łatwo definiowana ze względu na swoje specyficzne właściwości.

Nie ulega wątpliwości, że w środowisku hakerów, czyli wśród osób o bardzo dużych, praktycznych umiejętnościach informatycznych, jedną z najważniejszych wartości jest wolność.

Nie jest to szczególnie zadziwiające, zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę samą ideę funkcjonowania komputerów i Internetu, które mają nadać ludziom pewną wolność i nieskrępowaną niezależności.

W środowisku hakerów wyróżnia się przede wszystkim wolność tworzenia oraz wolność w dostępie do wiedzy, jednakże bardzo ważną rolę odgrywa także wolność form dzielenia się wiedzą.

Naczelna wartość hakerów, a także jej rozróżnienie na poszczególne dziedziny wskazuje na bardzo silne poczucie wspólnoty osób należących do tej zbiorowości.

Nie ulega wątpliwości, że ma to ogromny wpływ zarówno na rozwój tego środowiska, jak i jego spójność.

Posted in: IT