Cechy elastycznych systemów produkcji

www.cccmtb.polkowice.pl https://workownice.eu

Elastyczny system produkcji posiada środki do elastycznej automatyzacji produkcji, takie jak maszyny sterowane komputerowo, urządzenia pomiarowe i diagnostyczne. Są one wysoce wszechstronne, łatwo je przezbroić, mogą w dowolny sposób wytwarzać produkty o wspólnych cechach technologicznych i różnej konstrukcji.

Do najważniejszych cech elastycznego systemu produkcji należą więc: elastyczność, automatyzacja oraz integracja produkcji. Elastyczność produkcji rozumiemy jako zdolność przedsiębiorstwa do dostosowania się do zmiennych warunków i zadań produkcyjnych.

Osiągana jest ona poprzez automatyzację procesu wytwórczego przy rozszerzeniu i zróżnicowaniu asortymentu oraz jednoczesnym dążeniu do obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności produkcji. Automatyzacja produkcji wynika z większego wykorzystania maszyn i urządzeń, co jest możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych środków i metod informatycznych.

Prowadzi przede wszystkim do obniżenia kosztów, szczególnie związanych z zatrudnieniem pracowników, a także utrzymania wysokiej jakości wyrobów. Integracja natomiast dotyczy strumieni przepływu materiałów, energii i informacji.