Zakład opiekuńczy dla osoby starszej

https://www.lamix.pl/pl/artykul/46/nie-taki-drobny-szczegol-papierowe-serwetki-do-restauracji.html firma sprzątająca Wrocław

W przypadku, kiedy rodzina osoby starszej z różnych przyczyn nie chce bądź nie może zajmować się chorym, jedynym rozwiązaniem jest oddanie go do odpowiedniego ośrodka. W Polsce mamy kilka rodzajów placówek oferujących opiekę dla osób starszych.

Pierwszym z nich jest zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Zakład opiekuńczy to ściślej mówiąc placówka służby zdrowia zapewniająca całodobową opiekę, pielęgnację i rehabilitację osobom, które nie muszą przebywać w szpitalu.

Nie znaczy to jednak, że zakład opiekuńczy przyjmie każdego chorego. Osobę ubiegającą się o przyjęcie do placówki ocenia się najpierw skalą Barthel, która ma na celu zmierzenie stopnia samodzielności pacjenta.

Do zakładu opiekuńczego kwalifikowani są pacjenci, którzy zdobyli ponad 40 punktów. Oprócz wyniku testu Barthel, aby zostać przyjętym do ośrodka należy dostarczyć również odpowiednie zaświadczenie lekarskie, skierowanie oraz wywiad pielęgniarski.

Wszelkie świadczenia zdrowotne placówki są refundowane przez NFZ, pacjent ponosi natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania, które wynoszą 70% jego dochodów.