System produkcji na przykładzie zakładu montażu samochodów

Każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo produkcyjne, opiera się na modelu działania systemu produkcji.

Mamy więc wektor wejścia i wektor wyjścia, oraz proces przemiany zwany procesem produkcyjnym.

Jak to wygląda w praktyce? Przyjrzyjmy się systemowi produkcji w zakładzie montażu samochodów.

Mówiąc o wektorze wejścia będziemy mieć tutaj na myśli teren zakładu – budynek, w którym samochody są montowane, maszyny i narzędzia do tego używane, elementy składowe czyli części samochodowe, stosowane czynniki energetyczne (zwłaszcza energię elektryczną i systemy chłodzące), załogę zakładu (mechaników, spawaczy, lakierników, elektryków), kapitał (w szczególności zainwestowany w części samochodowe, maszyny i narzędzia, koszty pracy i mediów) oraz informacje – o konstrukcji danego modelu samochodu, kosztach własnych czy doświadczeniu poszczególnych pracowników.

Wektor wyjścia stanowić będą gotowe do sprzedaży samochody oraz zdobyte w procesie produkcji informacje na temat jakości wyrobu, faktycznego kosztu produktu oraz te, które mogą być przydatne przy dalszej organizacji produkcji.

Podczas procesu przetwarzania wektora wejścia w wektor wyjścia mamy do czynienia z produkcją, czyli montowaniem samochodów z części.

Wykorzystywane są tutaj takie czynności jak: montaż ręczny, spawanie i lakierowanie, ale także kontrola jakości, transport i magazynowanie.