Przyszłość

Ankiety telefoniczne

Nigdy do końca nie wiadomo, co przyniesie nam przyszłość, jednak niektóre wydarzenia są na tyle wysoce prawdopodobne, że trudno przypuszczać, żeby nie nastąpiły. Możemy na przykład z powodzeniem stwierdzić, że w przyszłości Internet będzie miał jeszcze większe znaczenie dla naszego życia i że za jego pośrednictwem będziemy mogli załatwić dużo więcej spraw, niż możemy załatwić obecnie. Na chwilę obecną faktura czy rachunek wystawione w postaci elektronicznej są w naszym kraju ważne tak samo, jakby były wydrukowane i ręcznie podpisane.

Kto wie, może w przyszłości tego typu dokumenty wystawiane będą wyłącznie w postaci elektronicznej, co sprawi, że nieumiejętność posługiwania się Internetem będzie wiązała się ze swoistym wykluczeniem społecznym. Już teraz wskazać można na sprawy, których nie sposób rozwiązać bez korzystania z sieci. Przykładowo, na niektórych uczelniach nie ma możliwości zapisania się na określone zajęcia w sposób klasyczny – zrobić to można tylko i wyłącznie elektronicznie.

Posted in: IT