Komunikacja z chorym

lokalizacja sklepów internetowych https://studniewiercone.net

Komunikacja opiekuna z osobą starszą bywa czasem utrudniona – szczególnie, gdy chory pomału traci zdolność porozumiewania się, przez zapominanie nazw przedmiotów, wielokrotne powtarzanie tych samych informacji lub niekończenie zdań. Nieumiejętność porozumienia się jest sytuacją trudną zarówno dla opiekuna, jak i podopiecznego.

Jednak obowiązek dogadania się spoczywa na tym pierwszym. Jak więc skutecznie komunikować się z chorym? W porozumiewaniu się może pomóc utrzymywanie kontaktu wzrokowego oraz dotyk, dzięki któremu osoba starsza jest bardziej skoncentrowana na rozmowie.

Opiekun powinien mówić krótkimi zdaniami, a jego ton musi być łagodny, ale stanowczy. Jeśli osoba starsza wyczuje podenerwowanie, wywoła to u niej reakcję obronną i dalsza komunikacja stanie się najprawdopodobniej niemożliwa.

Nawet jeżeli chory powtarza informacje i zadaje po kilka razy takie samo pytanie, nie należy mu tego wypominać. Ważne jest również używanie słownictwa zrozumiałego dla chorego, ale unikanie zdrobnień charakterystycznych dla rozmów z dziećmi. Doskonale wiedzą o tym osoby pracujące w dom seniora brzesko

Jednak przede wszystkim należy mieć dużo cierpliwości i nie denerwować się, nawet jeśli musimy jedną informację powtórzyć kilkakrotnie.

pranie tapicerki gdzie w przemyślu