Jak zdobyć zasiłek opiekuńczy?

www.lubuskiranking.pl inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Osoby decydujące się na samodzielną opiekę nad starszym bądź chorym członkiem rodziny, często zmuszone są na nowo zorganizować całe swoje życie, w tym także zrezygnować z pracy. Z tego powodu przysługuje się zasiłek opiekuńczy, który jest często jedynym sposobem na utrzymanie.

Co trzeba zrobić, aby go otrzymać? Po pierwsze trzeba złożyć odpowiednie dokumenty. Są to: zaświadczenie o chorobie członka rodziny, nad którym będziemy sprawować opiekę, wniosek o otrzymanie zasiłku opiekuńczego oraz zaświadczenie o opłacaniu ubezpieczenia – składek ZUS.

Po drugie należy sprawdzić w jakim miejscu musimy skompletowane dokumenty złożyć. Jeżeli prowadzimy własną działalność gospodarczą, składamy je w oddziale ZUS odpowiednim dla siedziby firmy.

Pracownicy małych firm powinni oddać je do oddziału właściwego dla miejsca pracy. Natomiast osoby pracujące w dużych firmach, składają dokumenty w bezpośrednio swoim miejscu pracy.

Termin przyznania zasiłku lub otrzymania odmowy jego otrzymania wynosi 30 dni od daty złożenia dokumentów.

https://smart-bhp.pl/