Fundusz inwestycyjny dla dziecka

Badania NPS księgi rachunkowe poznań

Odkładanie pieniędzy dla dziecka, np. do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletniości, to doskonały sposób na zapewnienie mu lepszego startu w dorosłe życie.

Okazuje się bowiem, że przez 18 lat możemy odłożyć nawet 100 tysięcy złotych. Co ciekawe wystarczy na ten cel, przeznaczać tylko 200 złotych miesięcznie, przy założeniu 8% zwrotu inwestycji.

Jak to możliwe? Aby uzyskać takie oszczędności należy przede wszystkim zobowiązać się do regularnego, comiesięcznego wpłacania określonej kwoty na fundusz. Dzięki temu rodzic bądź opiekun prawny może liczyć nawet na zupełne zwolnienie z opłaty wstępnej.

Umowy z funduszem często przewidują wprawdzie pewne przerwy we wpłacaniu pieniędzy wynikające z wypadków losowych. Mimo to roczna zadeklarowana kwota zawsze musi zgadzać się z tą określoną w umowie – braki należy wyrównać w kolejnych miesiącach.

Należy także pamiętać, że jako rodzice możemy dysponować jedynie kwotą wynosząca około 2 tysięcy złotych. Właścicielem funduszu jest bowiem nasze dziecko, a dopóki jest nieletnie nie ma ono prawa wycofać całej kwoty.

Wyjątek stanowi tu jedynie ciężka choroba.

Anchor