Freelancer ubezpiecza komputer

https://unhuman.pl/firm-pol-1387377491-Demonologia.html oprogramowanie dla firm z Gliwic

Znaczenie telepracy na rynku zatrudnienia rośnie z roku na rok. Dla firm jest to jedno z narzędzi ograniczania kosztów, a dla wielu pracowników to rozwiązanie bardzo wygodne. Największy wpływ na dynamiczny rozwój telepracy ma upowszechnienie dostępu do internetu.

Graficy, informatycy, copywriterzy czy dziennikarze mogą drogą elektroniczną przesyłać gotowe materiały do centrali, a co miesiąc na ich koncie pojawia się kwota wynagrodzenia. Pytanie, co z ubezpieczeniem sprzętu, z którego zdalny współpracownik korzysta? Najczęściej chodzi o komputer. Jeśli pracodawca wyposażył taką osobę w sprzęt, sprawa jest oczywista – to właśnie pracodawca jest zobowiązany do ubezpieczenia urządzeń technicznych od usterek lub kradzieży.

Może się bowiem zdarzyć, iż zatrudniony delikwent okaże się oszustem i zniknie z pola widzenia razem z laptopem. A co jeśli nasz freelancer pracuje na własnym sprzęcie? W takiej sytuacji powinien zawrzeć z pracodawcą odrębną umowę dotyczącą ochrony zaplecza technicznego. Przyjmuje się, że również wtedy na dającym pracę ciąży obowiązek ubezpieczenia komputera.