Definicja systemu produkcji

optymalizacja energii elektrycznej https://kartony360.pl/

Mówiąc o systemie mamy na myśli zbiór elementów, które powiązane są ze sobą w taki sposób, że stanowią całość zdolną do funkcjonowania w określony, pożądany przez nas sposób. Podobnie jest w przypadku systemu produkcji, który najprościej można określić jako zbiór elementów wzajemnie ze sobą powiązanych i od siebie uzależnionych. System produkcji stanowi więc układ elementów składowych, ich wzajemnych relacji, a także sposobów przekształcania czynników wchodzących do systemu z zewnątrz na czynniki wychodzące na zewnątrz tego systemu.

Systemem produkcji można też nazwać zespół działań podjętych w celu przetworzenia materiału w gotowe produkty. System produkcji jest przemyślanym układem składającym się z odpowiednio dobranych i zintegrowanych ze sobą produktów, działań i czynnika ludzkiego, wykorzystującym technologie, w szczególności energetyczne i informatyczne, w celu wyprodukowania określonych wyrobów bądź usług dla zaspokojenia potrzeb konsumentów. Kluczowym elementem tego systemu jest proces produkcyjny polegający na przetworzeniu elementów wchodzących do systemu na produkt końcowy.

https://inducomp.pl/produkty/tasmy-elektrotechniczne/